Bilgi Al
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi
nsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir.

Bu eğitim Bausem tarafından düzenlenmektedir.

Toplam Kontenjan : 15

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Eğitimin takvimi ön kayıtlar sonrasında belirlenecektir.

Ne kadar sürecek?

8 Hafta / 90 Saat

Eğitim Günleri

Eğitim Günleri
 • Gün Saat
 • Cumartesi 09:30-16:30
 • Pazar 09:30-16:30

Ne kadar ödeyeceğim?

Fiyat Sorunuz

Eğitim İçeriği
İK Çalışanları İçin Koçluk Şapkası
 • Koçluk Nedir?
 • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
 • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
 • Koçluk Türleri Nelerdir?
 • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
 • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
 • İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi
 • Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları
 • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları
İnsan Kaynaklarında Yeni Trendler
 • Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları’nın Gelişimi
 • Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
 • İnsan Kaynakları’nın Geleceğindeki Değişimin Tetikleyicileri
 • İnsan Kaynakları’nın Ufkunda Süreçlerinden Beklentiler
 • İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
 • İnsan Kaynakları Alanında Yeni Kavramlar
 • Mevcut İnsan Kaynakları Süreçlerine Vizyoner Bakış
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
 • İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
 • Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Model
Personel Temini ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Personel Temini
 • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
 • Personel Temin Kaynakları
 • Personel Temin Süreci
 • Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
 • Adayların Araştırılıp Bulunması
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
 • Özgeçmişe Dayanan Yapı
 • Kritik Olaylara Dayanan Yapı
 • Ölçütlere Dayanan Yapı
 • Alternatif Tarzlar
 • Dinleme Becerisi
 • Mülakat uygulamaları
Performans Yönetim Sistemi
 • Performans Göstergeleri
 • Doğru Hedef Belirlemek
 • Performans Yönetimi Sistemi (PYS) Döngüsü
 • PYS Yaklaşımları
 • PYS ve İK Süreçleri İlişkisi
 • PYS ve Ödül İlişkisi
 • PYS Değerlendirme Görüşmeleri (İletişim ve İtirazlarla Baş Etmek)
 • Performans Değerlendirme Yaklaşımları ve Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 • Yukarıdaki Tüm Adımlar, Eğitim Sırasında Oluşturulan Sanal Şirket Üzerindeki Uygulamalarla İşlenmektedir.
Yetenek Yönetimi
 • Yetenek Yönetiminde Bazı Kavramlar
 • Yetenek Yönetimi Neden Önemli?
 • Yetenek Yönetim Modelleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetim Süreci
 • Yetenekli Çalışanların Belirlenmesi
 • Yeteneklerin Geliştirilmesi
İnsan Kaynaklarında Öğrenme ve Gelişim Yönetimi
 • Kurumlarda Öğrenmenin Strateji ile İlişkisi & İK’cının Stratejik Partner Şapkası
 • Kurumsal Akademiler ile Eğitim Birimleri Arasındaki Farklar
 • Pedagoji ve Andragoji Farkı & Andragojik Öğrenme Prensipleri
 • Öğrenen Organizasyon Kültürü
 • Kurumlarda Öğretim Tasarımı
 • Öğrenme Verimliliğinin Ölçümlenmesi & Sonuçların Tasarıma Entegre Edilmesi
 • Dijitalleşme, Güncel Yaklaşım ve Trendler
 • Sektör Örnekleri
4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Hukuku
 • İş Hukuku’na Yön Veren Temel İlkeler & İş Hukuku Kaynakları
 • İş Sözleşmesi Türleri ve Sözleşme Türlerinin Esasını Oluşturan Hususlar
 • Geçici İş İlişkileri & Personel Transferi & İşyeri Devri
 • Alt İşveren – Asıl İşveren İlişkisi, Tedbirleri ve Yükümlülükleri
 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri
 • Ücret ve Ücretin Ödenmesi
 • Yıllık İzin & Mazeret İzinleri & Doğum İzinleri
 • Disiplin İşlemleri ve Uygulanması
 • İşçinin Verdiği Zararların Kesintisine İlişkin İzlenecek Yöntemler
 • İş Sözleşmesinin Fesih Türleri
 • Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi
 • Toplu İşçi Çıkarma
 • İş Sözleşmesi Feshinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler & Fesih Evrakları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İş Sözleşmesi Feshinde Kullanılan İbranamenin Geçerliliği ve Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İşçi – İşveren İlişkilerinden Kaynaklı Davalar (İşe İade Davası, Kötü Niyet Tazminatı, İş Kazaları vb)
 • İnsan Kaynakları Formları Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İş Kazaları ve İş Kazası İle Karşılaşılması Durumunda Yapılması Gerekenler
 • Gizlilik/Sır Saklama Yükümlülüğü ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğüne İlişkin Sözleşmeler
 • Mobbingin Hukuki Boyutu ve Mobbing Davaları
Ücret Yönetimi
 • Ücretin Tanımı
 • Ücret Yönetim Sistemi
 • Yıllık İşgücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
 • Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
 • Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
 • Ücret Belirleme
 • Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
 • Ücret Yönetimi ile İlgili Performans
İş Değerleme
 • İş Değerleme Nedir? Ve İş Değerleme Süreci
 • İş Değerleme Yöntemleri
 • Sıralama, Sınıflandırma, Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi Değerleme Aşaması
Motivasyon ve Oryantasyon Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarında Motivasyon
 • İnsan Kaynaklarında Oryantasyon
Gereksinimler
 • Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Açıklama

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

Hangi Belgeyi Alacağım?

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi

Bu eğitim Bausem tarafından düzenlenmektedir.

Bausem
BAUSEM, gelişen ve değişen dünya koşullarında, birey ve kurumların yetkinliklerini geliştirerek, yeni yetenekler edinebilecekleri, kaliteli, sürekli ve ulaşılabilir programları yaşam boyu eğitimin hizmetine sunmaktadır.

Eğitim hakkında bilgi almak için üye ol. Üye isen giriş yaparak başvurunu tamamla.

Üye Ol / Giriş Yap
Credit Card Logos