Muhasebe Eğitimleri

Tüm Filtreleri Temizle

2 Eğitim

Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi, bir kurumun faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek riskleri önceden belirleyerek, bu riskleri en aza indirgemek için gerekli tedbirleri planlama sürecini kapsar. Bu eğitim, işletme yöneticilerine ve çalışanlarına, finansal, operasyonel, hukuki ve itibari riskleri tespit etme, analiz etme ve yönetme becerilerini kazandırmayı amaçlar.
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları
7.080 TL
"Türkiye Muhasebe Standartları" (TMS), Türkiye'de işletmelerin finansal raporlama süreçlerinde uymaları gereken standartları belirleyen bir dizi kurallar bütünüdür.
Credit Card Logos