Bilgi Al
Oyun Terapisi Sertifika Programı
Oyun Terapisi Sertifika Programı, oyun terapisi konusunda profesyonel çalışmalar yürütmek isteyenler için geliştirilmiştir.

Bu eğitim Kadir Has tarafından düzenlenmektedir.

Toplam Kontenjan : 30

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Eğitimin takvimi ön kayıtlar sonrasında belirlenecektir.

Ne kadar sürecek?

5 Hafta / 40 Saat

Eğitim Günleri

Eğitim Günleri
 • Gün Saat
 • Salı 19:30-22:00
 • Cumartesi 12:00-18:00

Ne kadar ödeyeceğim?

Fiyat Sorunuz

Eğitim İçeriği
1.A-MODÜL: OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ
 • Oyun kavramı
 • Oyun kavramının gelişimi
 • Piaget’e göre farklı oyun türleri
 • Gelişim alanlarına göre oyuncakların sınıflandırılması
 • Oyuncakların nitelikleri oyuncak çeşitleri
 • Oyun terapisine giriş
 • Oyun terapisinden yarar gören vakalar
 • Oyun terapisinin yararları
 • Oyun terapisinin yararları
 • Oyun terapisinin ögeleri
 • Terapistin taşıması gereken özellikler
 • Terapistin temel hedefleri
 • Çocuk ile kurulacak terapötik ilişkinin özellikleri
 • Temel ilişki ilkeleri
 • Oyun odasının özellikleri
1.B-OYUN TERAPİSİNDE FARKLI EKOLLER VE YÖNTEMLER
 • FARKLI YÖNTEMLER-Kum Oyunu Terapisi
 • FARKLI YÖNTEMLER-Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
 • FARKLI YÖNTEMLER-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • FARKLI EKOLLER-İlişkisel Oyun Terapisi
 • FARKLI EKOLLER-Sınır Koyucu Oyun Terapisi
 • FARKLI EKOLLER-Yapısal Oyun Terapisi
 • FARKLI EKOLLER-Davranışsal Oyun Terapisi
 • FARKLI EKOLLER-Okul Ortamında Oyun Terapisi
 • FARKLI EKOLLER-Adlerian Oyun Terapisi
 • FARKLI EKOLLER-Jungian Oyun Terapisi
1.C-ÇEŞİTLİ PATOLOJİLERİN ALTINDA YATAN SEBEPLER VE UYGUN OYUN TERAPİSİ YÖNTEMİNİN SEÇİMİ
1.D-İDEAL OYUN TERAPİ SÜRECİ
 • Ön görüşme, ayrıntılı anamnez
 • Psikolojik tanı testleri
 • Ebeveyn ve aile yapısının tanımlanması ile ailenin tedavi planına göre konumlandırılması
 • Tanının konması, tedavi planının ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi, ailenin tanı ve tedavi hakkında bilgilendirilmesi
 • İlk seans: Çocukla ayrıntılı tanışma, bağ kurma ve birincil sorunları tespit etme
 • Tedavi aşaması
 • Sonlandırma
2.A-BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ
 • Bilişsel davranışçı oyun terapisinin kısa tarihçesi
 • Bilişsel davranışçı oyun terapistinin taşıması gereken özellikler
 • Bilişsel davranışçı oyun terapisinin ilkeleri
 • Çocukların kazandığı beceriler
 • Fayda sağlayan vakalar
 • Fayda sağlayan psikolojik bozukluklar
 • Oyun odasının taşıması gereken özellikler
 • Oyun odasında bulunması gereken farklı oyuncaklar
 • Terapi sürecinin aşamaları
 • Terapinin farklı aşamalarında başvurulan teknikler ve uygulamalar
2.B-ANAMNEZ ALMA VE TERAPİ AŞAMALARI
 • İlk görüşme
 • İlk görüşmenin amacı
 • İlk görüşmede alınması gereken bilgiler, yapılması gereken testler, uygulanması gereken teknikler Birinci Etap: Oryantasyon Etabı
 • Oryantasyon etabının amacı
 • Oryantasyon etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
 • Oryantasyon etabı için örnek seans programı İkinci Etap: Terapötik Oyunlar Etabı
 • Terapötik oyunlar etabının amacı
 • Terapötik oyun etabının aşamaları
 • Terapötik oyunlar etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
 • Terapötik oyunlar etabı için örnek seans programı, Üçüncü Etap: Olumlu Benlik Algısı Kazandırma Etabı
 • Olumlu benlik algısı kazandırma etabı
 • Olumlu benlik algısı kazandırma etabının amacı
 • Olumlu benlik algısı kazandırma etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
 • Olumlu benlik algısı kazandırma etabı için örnek seans programı, Dördüncü Etap: Kontrol ve Sonlandırma Etabı
 • Kontrol ve sonlandırma etabının amacı
 • Kontrol ve sonlandırma etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
 • Kontrol ve sonlandırma etabı için örnek seans programı
2.C-PROBLEME YÖNELİK OYUNLAR
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
 • Korku sorunu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
 • Saldırganlık sorunu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
 • Karanlık korkusu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
 • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
3.A-KUM OYUNU TERAPİSİNE GİRİŞ
 • Kum oyunu terapisinin tarihçesi ve kuramsal çerçevesi
 • Çeşitli danışanlarla kum oyunu terapisinin kullanımı
 • Materyaller
 • Kum oyunu terapisinin farklı boyutları
 • Kum oyunu terapisi süreci
 • Terapistin rolü
 • Yarar sağlayan vakalar
 • Terapistin taşıması gereken özellikler
 • Sahip olunması gereken farklı oyuncak kategorileri
 • Oyun odasının özellikleri
 • Oyun terapisinin yararları
 • Temel hedefler
 • Terapistin görevleri
 • Terapide kurulacak ilişkinin prensipleri
 • Terapi aşamaları
 • Yönergeler
3.B-KUM OYUNUNDAKİ MİNYATÜR FİGÜRLERİN VE DETAYLARIN ANLAMLARI
 • Renklerin psikanalitik anlamları
 • Yer yön seçiminin psikanalitik anlamları
 • Doğa figürlerinin psikanalitik olarak değerlendirilmesi
 • Minyatür figürlerin psikanalitik anlamları
 • Figürlerin ve detayların psikanalitik yorumunun psikopatolojilerle ilişkisi
3.C-FARKLI TEKNİKLER VE KUM OYUNU TERAPİSİNDEKİ KULLANIMI
 • Duygulu Hikaye Anlatım Tekniği
 • Zen Bahçesi Tekniği
 • Kumda Rahatlama Tekniği: Labirentler
4.A-ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin tarihçesi
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin kuramsal çerçevesi
 • Çocuk merkezli oyun terapistinin taşıması gereken özellikler
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin ilkeleri
 • Çocukların kazandığı beceriler
 • Fayda sağlayan vakalar
 • Fayda sağlayan psikolojik bozukluklar
 • Oyun odasının taşıması gereken özellikler
 • Oyun odasında bulunması gereken farklı oyuncaklar
 • Terapi sürecinin işleyişi
 • Terapi sürecinin çocuğa açıklanması
4.B-DÖRT TEMEL BECERİ
 • YAPILANDIRMA-Oyun odasına giriş
 • YAPILANDIRMA-Tuvalet kullanımı
 • YAPILANDIRMA-Oyun odasından ayrılma
 • YAPILANDIRMA-Oyun odasının toplanması
 • EMPATİK DİNLEME-Kaçınılması gerekenler
 • EMPATİK DİNLEME-Oyun odasındaki konum
 • EMPATİK DİNLEME-Çocukların sorularıyla baş etmek
 • EMPATİK DİNLEME-Oyuncakları adlandırmak
 • EMPATİK DİNLEME-Empatik dinleme ifadelerinin sıklığı
 • EMPATİK DİNLEME-Çocuğun empatik dinlemeye yönelik tepkileriyle baş etme
 • EMPATİK DİNLEME-Uyum
 • EMPATİK DİNLEME-Empatik dinleme tepkilerinin yoğunluğu ve derinliği
 • ÇOCUK MERKEZLİ HAYALİ OYUN-Rolü çocuğun istediği gibi oynamak
 • ÇOCUK MERKEZLİ HAYALİ OYUN-Sorular sormak
 • SINIR KOYMA-Sınır koyma süreci
 • SINIR KOYMA-Bozulan sınırlardan sonra tekrar yönlendirme
 • SINIR KOYMA-Birden fazla sınır
 • SINIR KOYMA-Net sınırlar
4.C-YAYGIN OYUN TEMALARI
 • Güç ve kontrol
 • Agresyon
 • Keyif, üzüntü, kızgınlık gibi farklı duygular
 • İyiye karşı kötü
 • Kazanma ve kaybetme
 • Korku veya kaygı ile ilgili yeterlilik kazanma
 • Travmanın yeniden canlandırılması ve başa çıkmakla ilgili yeterlilik kazanma
 • Kimlik
 • Sınırlar
 • Yas ve kayıp
 • Bakım verme
 • Bağlanma
 • Dayanıklılık
 • Problem çözme
 • Arzular ve dilekler
4.D-EBEVEYNLERİ (VE ÖĞRETMENLERİ) ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNE DAHİL ETMEK
 • Ebeveynlere çocuk merkezli oyun terapisini tanıtmak
 • Tedavi hedeflerini yapılandırmak
 • Ebeveyn direncini ele almak
 • Ebeveynlerle düzenli görüşmeler
 • Davranış konularını ele almak
 • Davranış problemlerini önlemek
 • Çocuklara duyguları ile ilgili yardımcı olmak
 • Okul konularını ele almak
 • Gizlilik ve tedavi onayı
5.A-FİLİAL TERAPİYE GİRİŞ
5.B-AİLE VE ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.C-AİLENİN EĞİTİLMESİ
5.D-EBEVEYNLERİN OYUN SEANSLARINA BAŞLAMASI
5.E-SÜPERVİZÖR EŞLİĞİNDE OYUN SEANSLARININ DEVAMI
5.F-OYUN SEANSLARININ EV ORTAMINA TAŞINMASI
5.G-EVDE OYUN SEANSLARI VE BECERİLERİN GENELLENMESİ
5.H-FİLİAL TERAPİNİN BİTİŞ AŞAMASI
Açıklama

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Oyun Terapisi Sertifika Programı, oyun terapisi konusunda profesyonel çalışmalar yürütmek isteyenler için geliştirilmiştir. 

Oyun Terapisine Giriş, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Kum Oyunu Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi adlı beş farklı modülden oluşmaktadır. Her modül, üçer haftalık arayla düzenlenecek grup süpervizyonlarıyla desteklenmektedir.

Hangi Belgeyi Alacağım?

Oyun Terapisi Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi tarafından E- Devletten sorgulanabilir YÖK onaylı sertifika verilir.

Sertifika Şartları:
– Programa en az %80 oranında katılım sağlamak.
– Süpervizyonlara aktif olarak katılmak ve gerekli ön hazırlıkları yapmak.

Katılımcılardan her yöntem için bir çocukla en az 4 seans yapmaları ve seans notlarından oluşan süpervizyon dosyasını hazırlamaları beklenecektir. 
Eğitimde bu süreçlerin nasıl yürütüleceğine dair kapsamlı bilgiler paylaşılacaktır

Bu eğitim kariyerime nasıl katkı sağlayacak?

– Dört farklı oyun terapisi ekolünde geniş bir bilgi birikimi edinmenin yanı sıra uygulama alanında yeterlilik kazanmak,
– Oyun terapisini meslek yaşamında bütüncül bir perspektifle uygulayabilmek,
– Birçok psikolojik sorunun ve semptomun sağaltımında uygun oyun terapisi yöntemini uygulayabilmek,
– Bireysel ve aile terapi seanslarında hayati öneme sahip olan aile görüşmelerini yürütebilmek ve sağaltım amacıyla faydalı öneri ve tavsiyelerde bulunabilmek,
– Birçok bozukluğu psikodinamik ve biyolojik açısından açıklayabilir hale gelip terapi sürecini yürütebilmek.

Eğitim Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Oyun Terapisi Sertifika Programı

Bu eğitim Kadir Has tarafından düzenlenmektedir.

Kadir Has
Akademimiz, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği eğitim programları ile sektörlere nitelikli iş gücü kazandırmayı hedeflenmektedir.

Eğitim hakkında bilgi almak için üye ol. Üye isen giriş yaparak başvurunu tamamla.

Üye Ol / Giriş Yap
Credit Card Logos