Bilgi Al
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi, bir kurumun faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek riskleri önceden belirleyerek, bu riskleri en aza indirgemek için gerekli tedbirleri planlama sürecini kapsar. Bu eğitim, işletme yöneticilerine ve çalışanlarına, finansal, operasyonel, hukuki ve itibari riskleri tespit etme, analiz etme ve yönetme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Bu eğitim Bausem tarafından düzenlenmektedir.

Toplam Kontenjan : 12

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Eğitimin takvimi ön kayıtlar sonrasında belirlenecektir.

Ne kadar sürecek?

Eğitimin süresi ön kayıtlar sonrasında belirlenecektir.

Ne kadar ödeyeceğim?

Fiyat Sorunuz

Neler Öğreneceğim?
 • Risk Kavramı
 • Risk Algısı
 • Risk Sınıflandırması
 • Şirketlerin Karşılaşabileceği Riskler
 • Riskin Etkisi ve Riskin Maliyeti
 • Geleneksel Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş (ERM)
 • Şirketlerde Risk Yönetim Süreci ve Temel Metodolojiler
 • Risk Yönetim Sürecinin Farklı Risk Gruplarına Yönelik Olarak İncelenmesi
 • Risk Yönetiminin Amaçları
 • Şirket Stratejisi ve Risk Yönetimi
Gereksinimler
 • Temel seviye muhasebe bilgisi gereklidir.
Açıklama

Bu eğitiminin amacı, güncel gelişmeler doğrultusunda şirketlerin karşılaştıkları riskler ve bu risklerin yönetimi konularında katılımcılara farkındalık kazandırmaktır. Eğitimde, risk yönetim süreci, farklı risk gruplarına yönelik olarak örneklerle incelenmektedir. 

Risk transferine ilişkin uygulamalar üzerinde durularak, bir risk transfer aracı olan sigortanın rol ve önemi, farklı risk grupları için, vaka ve örnek olaylarla tartışılmaktadır. Tedarik zincirinde karşılaşılan riskler ve risklerin yönetilmesi konusunda örneklere yer verilerek, konunun şirketler açısından bir bütün olarak ele alınması hedeflenmektedir. 

Risk yönetiminin şirket stratejisi için önemi üzerinde durularak, etkin bir risk yönetim sistemi kurmak konusunda şirkete düşen görev ve sorumluluklar, kurumsal yönetim uygulamaları açısından değerlendirilmektedir.Finansal kuruluşlar, kredi riski değerlendirme süreçlerinde, şirketlerin faaliyet risklerini analiz ederler. Şirketlerin risk yönetimine ilişkin uygulamalarının değerlendirilmesi, kredilendirme kararlarının verilmesinde önemli bir rol oynar. 

Şirketlerde riskin nasıl yönetilmesi gerektiğinin geniş bir perspektifte ele alınması, değerlendirme süreçlerinde, finansal kuruluşlara farklı bir bakış açısı sunacaktır. 

Eğitimin içeriğinde, çeşitli vaka örnekleri incelenecek ve konunun pekiştirilmesine yönelik olarak grup çalışmalarından yararlanılacaktır.

Hangi Belgeyi Alacağım?

Eğitimin tamamına katılan katılımcılarımıza katılım belgeleri pdf olarak gönderilecektir.

Bu eğitim kariyerime nasıl katkı sağlayacak?

Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi, işletmelerin risklerini yönetme becerilerini kazandırarak, işletmelerdeki liderlik rolleri için önemli bir yetkinlik olarak kabul edilir. Bu eğitim, katılımcıların kariyerlerine kurumsal risk yönetimi becerilerini eklemelerine ve risk yönetimi işleri veya işletme yöneticisi rolleri için daha uygun hale gelmelerine yardımcı olur. 

Ayrıca, bu eğitimle elde edilen yetkinlikler, birçok endüstride, özellikle finans, sigorta, danışmanlık, yönetim ve bankacılık gibi alanlarda aranan özellikler arasındadır. Bu nedenle, kurumsal risk yönetimi eğitimi, kariyer gelişimi için önemli bir adımdır ve birçok farklı pozisyonda kariyer fırsatlarını artırabilir.

Eğitim Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Kurumsal Risk Yönetimi

Bu eğitim Bausem tarafından düzenlenmektedir.

Bausem
BAUSEM, gelişen ve değişen dünya koşullarında, birey ve kurumların yetkinliklerini geliştirerek, yeni yetenekler edinebilecekleri, kaliteli, sürekli ve ulaşılabilir programları yaşam boyu eğitimin hizmetine sunmaktadır.

Eğitim hakkında bilgi almak için üye ol. Üye isen giriş yaparak başvurunu tamamla.

Üye Ol / Giriş Yap
İlginizi Çekebilecek Eğitimler
Credit Card Logos