Bilgi Al
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları
"Türkiye Muhasebe Standartları" (TMS), Türkiye'de işletmelerin finansal raporlama süreçlerinde uymaları gereken standartları belirleyen bir dizi kurallar bütünüdür.

Bu eğitim PwC tarafından düzenlenmektedir.

Toplam Kontenjan : 12

Eğitim başlangıç tarihi geçmiştir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi

23.05.2023

1.06.2023

Ne kadar sürecek?

1 Hafta / 15 Saat

Eğitim Günleri

Bu eğitimin günleri henüz belirlenmedi.

Ne kadar ödeyeceğim?

7.080 TL

Neler Öğreneceğim?
 • Finansal Tablolar
 • Konsolidasyon
 • Yükümlülükler
 • Uygulamalı vaka çalışması
Eğitim İçeriği
Finansal tablolar ve dipnotlar
 • Finansal tabloların sunumu
 • Bilanço
 • Gelir tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler
Varlıklar
 • Stoklar
 • Maddi duran varlıklar
 • Maddi olmayan duran varlıklar
 • Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yükümlülükler
 • Karşılıklar ve yükümlülükler
 • Vergi muhasebesi
 • Çalışanlara sağlanan faydalar
Kar - zarar ve özsermaye
 • Hasılat
Finansal enstrümanlar (genel hatlarıyla)
 • Türev olmayan finansal varlıklar
 • Borçlanma maliyetleri
 • Kiralama işlemleri
 • ygulamalı vaka çalışması
Gereksinimler
 • Temel Muhasebe Bilgisi
Bu eğitim kariyerime nasıl katkı sağlayacak?

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlülüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye’de yerleşik tüm işletmelerin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yasal kayıtlarını UFRS’ye tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") uyarınca tutmaları ve yıllık finansal tablolarını TFRS'ye uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.
Hisseleri sermaye piyasalarında işlem gören şirketler 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren kamuya açıkladıkları finansal tablo ve dipnotlarını SPK tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” tebliğine göre hazırlamaktadırlar. Bu tebliğde yer alan esaslar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış UFRS standartlarıdır.


1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hisse senetleri Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bulunan sermaye piyasalarında işlem gören ve konsolide finansal tablo hazırlayan işletmeler finansal tablolarını UFRS’ye uygun olarak hazırlamakla yükümlüdürler.
Dünyada önemli büyük ekonomiler finansal raporlama standardı olarak UFRS’yi kabul etmiş veya UFRS ile mevzuatlarını uyumlandırma çalışmalarına başlamışlardır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Çin, Hindistan ve Kore bu ülkelerden bazıları olarak sayılabilir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, uygulama sırasında önemli kararlar verilmesini ve derin bir altyapı oluşturulmasını gerektirmektedir. 

Dolayısıyla bu 2.5 günlük eğitimimizde anlatılacak konular, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na ışık tutacak nitelikte olup uygulama sırasında işletmelerin karşılaştıkları sorulara cevap bulmalarına yardımcı olacaktır.

METODOLOJİ: UFRS/TMS kapsamında uygulanan muhasebe standartlarını teorik bilginin yanı sıra soru/cevaplarla destekleyerek kapsamlı bir şekilde anlatan ve UFRS/TMS uygulamasının kanuni mevzuatla farklarını örnek bir yasal mizandan, bazı önemli UFRS/TMS düzeltmeleri verilerek UFRS/TMS finansal tabloların oluşturulması suretiyle gerçekleştirilecek bir vaka çalışmasıyla açıklayan bir programdır. Eğitimimiz 2.5 günde toplam 15 saat olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları

Bu eğitim PwC tarafından düzenlenmektedir.

PwC
Mesleki eğitim alanında 1993 yılından beri faaliyet gösteren PricewaterhouseCoopers olarak, Ekim 2009 itibariyle mesleki eğitim ve gelişim konularında faaliyet göstermek üzere PwC Business School'u kurmuş bulunuyoruz.

Eğitimin başlama tarihi geçmiştir. En yakın zamanda yeni eğitim planlaması yapılacaktır.

İlginizi Çekebilecek Eğitimler
Credit Card Logos